Pross spol. s r.o. Popradská obchodná a stavebná spoločnosť

sídlo: Tomášikova 2502/22,058 01 Poprad
kancelária: Partizánska 1849, 058 01 Poprad
telefón: 052/789 77 61,62
fax: 052/789 77 63
e-mail: pposs@pposs.sk

Vedenie spoločnosti:
Ing. Miloslav Sendecký – konateľ – mobil 0903 616 425
Eduard Torbík – konateľ – mobil 0903 606 397

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, odd. Sro,vlož.č.14433/P.

Rozhodujúci predmet činnosti:
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby.
História spoločnosti:
spoločnosť vznikla v októbri 2003. Je zameraná na výstavbu, rekonštrukcie a opravy objektov individuálnej bytovej výstavby (RD), občianskej a priemyselnej(podnikateľskej) výstavby.

Spoločnosť má 25 zamestnancov v trvalom pomere v skladbe

 • technicko-hospodárski zamestnanci
  • riaditeľ – 23 ročná prax
  • 2 stavbyvedúci (35 a 40 ročná prax)
  • cenár, rozpočtár (16 ročná prax)
 • robotníci HSV
  • 12 – murár, obkladač
  • 2 – stavebný tesár, sadrokartónové konštrukcie
  • 2 – maliar, natierač
  • 2 – sanitná inštalácia
  • 3 – robotník, železiar

všetci so stavebnou praxou od 15-35 rokov.

Referenčné stavby:

 • výstavba a rekonštrukcia skladovacích a výrobných priestorov pre BOP Poprad a.s. (subdodávka pre M-projekt Poprad)
 • rekonštrukcia výrobných priestorov TAMI, a.s. Kežmarok
 • rekonštrukcia priestorov Slovenská poisťovňa Poprad Allianz
 • rekonštrukcia rekreačného zariadenia Krajskej prokuratúry Stará Lesná
 • prístavba penziónu Vila Szontagh Starý Smokovec
 • prístavba obchodných priestorov Tenar, s.r.o. Poprad
 • výstavba rodinných domov – Svit, Spišská Teplica, Poprad
 • výstavba podnikovej predajne Tatranská Mliekáreň (TAMI), a.s. Kežmarok
 • rekonštrukcia Zdravotného strediska SVAO, s.r.o. Poprad
 • rekonštrukcia Obecného úradu Mengusovce
 • rekonštrukcia obchodných priestorov Dektrade, a.s. Poprad

a celý rad ďalších, menších stavieb a rekonštrukcií pre fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty.

Spoločnosť pôsobí v podtatranskom regióne – hlavne v okresoch Poprad, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš.

Spoločnosť za 3 roky svojej existencie nemala a nemá žiadne záväzky voči dodávateľom a štátu. Hospodári v plusových číslach(zisk) a nemala doteraz žiadnu reklamáciu z dôvodu nekvalitne vykonaných stavebných prác.

Ročný objem vlastných výkonov je cca 15 mil. Sk.

Spoločnosť je vybavená stavebnou mechanizáciou a dopravnými prostriedkami, kancelárie a skladovacie priestory má v prenájme od Stavoindustrie SK Bratislava (bývalá paneláreň v Poprade).

© Copyright 2006 - PPOSS spol. s r.o. • design WEBYDESIGN, hosting WEBYHOSTING, spoločnosti WEBY GROUP, s.r.o.